Donatorii care doresc să susțină financiar (și, în anumite cazuri, și sub formă de bunuri sau servicii absolut necesare activității noastre) o pot face printr-o donație către Asociația Social MED (denumită în continuare ASM).

 

Toate donațiile vor fi folosite exclusiv pentru susținerea proiectelor derulate de ASM pentru reabilitarea în dependența de alcool, reabilitarea și tratamentul în cazul dependențelor de droguri, în special în rândul minorilor.

 

Termenii și condițiile de față reglementează relația dintre fiecare donator și Asociația Social Med. În baza acelorași termeni și condiții, ASM își rezervă dreptul de a accepta, refuza sau returna orice donație nedorită. Contribuțiile financiare vor fi acceptate sub forma unor donații singulare sau recurente făcute direct către ASM, așa cum este descris în următoarele rânduri.

 

1. Acord

Prin contribuția financiară oferită, susținătorul ASM admite următoarele:
Donația este făcută Asociației Social Med definitiv și fără nicio condiție, sub rezerva dreptului donatorului de a primi banii înapoi, așa cum este detaliat mai jos, și a dreptului ASM de a returna orice donație ori de câte ori dorește acest lucru.
Donațiile vor fi folosite de către ASM pentru a susține proiectele derulate pentru reabilitarea în dependența de alcool, reabilitarea și tratamentul în cazul dependențelor de droguri, în special în rândul minorilor.
Fiecare donație este supusă prevederilor din „Termeni și Condiții”, care vor reprezenta un acord legal obligatoriu între contributor și Asociația Social Med. Prin acest acord, fiecare parte ia la cunoștință obligațiile celuilalt în baza prevederilor din „Termeni și condiții”.

2. Tipurile de donații

Donatorii pot susține financiar activitatea ASM prin următoarele căi:
1. donație singulară sau recurentă prin intermediul platformele PayPal și/sau direct în contul ASM
2. donație în baza unui contract de sponsorizare de 3,5% sau de 20%, donație reglementată de Legea Sponsorizării (nr. 32/1994) și de Codul Fiscal

 

3. Plata donaților recurente

Sunteți de acord să plătiți valoarea aleasă a donației lunare.
Valoarea donației recurente poate fi modificată din contul platformelor prin care a fost realizată (PayPal).
Sunteți de acord să ne puneți la dispoziție detaliile corecte, complete și exacte pentru efectuarea unei plăți în momentul în care alegeți să oferiți o donație lunară recurentă. Plata pentru donația dumneavoastră recurentă se poate face prin card de credit sau card de debit.
Plata dumneavoastră recurentă va fi retrasă din cont în fiecare lună, iar donația recurentă va continua doar până când aceasta va fi încheiată de oricare dintre noi, în conformitate cu cele prevăzute în secțiunea 5 (”Returnarea și anularea donațiilor”).

 

4. Condiții

Donatorii care sunt persoane fizice trebuie să aibă vârsta de minimum 18 ani.

 

5. Administrarea donațiilor

Toate donațiile către ASM se vor face prin pagina „Susține” de pe socialmed.ro sau prin platformele terțe care reprezintă ASM.
Donațiile către ASM vor fi procesate de către unul dintre furnizorii noștri de plăți și vor fi păstrate de el până când vor fi transferate către contul bancar ASM.
Fiecare donație va fi identificată de un număr unic al furnizorului de plată (ID/ cod de tranzacție), deci este rambursabilă individual și va fi procesată separat de către ASM.
Din momentul în care donația este procesată, ASM va fi beneficiarul legal, cu depline drepturi asupra valorii integrale a contribuției financiare. Donatorul nu are dreptul la restituirea contribuției în alte circumstanțe decât cele specificate în ”Termeni și condiții”.
Donatorul nu primește niciun beneficiu în schimbul contribuției sale și nu are niciun drept să influențeze politica de funcde funcționare a Asociației Social Med.

 

5. Returnarea și anularea donațiilor

ASM își rezervă dreptul de a returna orice donație de câte ori consideră necesar, inclusiv atunci când crede că acceptarea contribuției financiare ar intra în conflict cu misiunea, valorile sau interesele ASM sau când sursa contribuției sau intențiile donatorului ar putea deteriora independența sau reputația ASM.
Donatorii au dreptul să primească rambursarea ultimei plăți adresate de ASM în termen de 7 zile de la procesarea plății, dacă anunță ASM că doresc acest lucru la adresa sustine (.@.) socialmed.ro
Orice solicitare de rambursare a unei donații primite de ASM după expirarea perioadei de 7 zile nu va mai fi acceptată.
Orice donație refuzată va fi rambursată în contul din care a fost făcută plata.
Donațiile recurente pot fi anulate oricând printr-un mail către sustine (.@.) socialmed.ro.
Dacă donația a fost făcută prin PayPal, se poate dezactiva din contul personal de pe platformele respective.

 

6. Transparența donațiilor

ASM își rezervă dreptul de a:
Solicita numele complet și datele de contact ale donatorului;
Solicita donatorului orice alte informații pe care le consideră necesare sau de dorit pentru a determina proveniența contribuției;
Efectua orice alte investigații pentru a determina proveniența donației;
Dacă donatorul refuză să furnizeze orice informație solicitată de ASM în conformitate cu clauza 5, ASM poate refuza și returna contribuția donatorului ori de câte ori dorește acest lucru.

 

7. Protecția datelor

Mai multe informații despre cum gestionăm datele dumneavoastră personale puteți găsi expuse separat în politica de confidențialitate ASM, de aici: https://socialmed.ro/politica-de-confidentialitate/

 

8. Derogare de la răspundere

Atât ASM, cât și o altă persoană afiliată sau angajată nu își asumă responsabilitatea pentru orice pierdere suferită de un donator sau de o altă persoană care rezultă din sau are legătură cu vreo donație directă sau indirectă. În aceste pierderi intră inclusiv pierderea veniturilor, pierderea profitului, pierderea afacerii sau a economiilor anticipate, pierderea de utilizare, pierderea fondului comercial, pierderea de date, indiferent dacă sunt cauzate de infracțiuni (inclusiv neglijență), neexecutarea contractului, cu excepția aspectelor legate de responsabilitatea pentru deces sau vătămare corporală sau orice altă răspundere care nu se poate exclude din legislația aplicabilă.

 

9. Diverse

Omiterea ASM de a menționa un drept sau o dispoziție în temeiul prevederilor din „Termeni și condiții” nu constituie o renunțare la acest drept sau dispoziție.
Dacă una dintre prevederile din „Termeni și condiții” este considerată ca fiind invalidă, ilegală sau neaplicabilă de către autoritățile competente, din orice motiv, respectiva prevedere va fi eliminată sau limitată în măsură minimă, astfel încât celelalte dispoziții rămase din „Termeni și condiții” să rămână în vigoare în întregime.
„Termeni și condiții” constituie întregul acord încheiat între donator și ASM, în ceea ce privește contribuția financiară făcută.
Prevederile din „Termeni și condiții” nu au scopul de a oferi vreun beneficiu contractual vreunei persoane.
Acordul și orice obligații necontractuale care reies din acesta vor fi reglementate de legislația în vigoare și vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

 

10. Contact

Dacă aveți vreo întrebare sau nemulțumire cu privire la donația dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați folosind oricare dintre datele de contact de mai jos:
Email: sustine (.@.) socialmed.ro