Pentru utilizarea acestui site este necesară citirea și acceptarea în totalitate a acestor termeni și condiții.

Vizitarea în continuare a acestui site presupune acceptarea integrală a acestor termeni și condiții de utilizare, inclusiv al site-urilor: www.socialmed.ro – www.clinicadezalcoolizare.ro – www.clinicadezintoxicare.ro – www.clinicatoxicomani.ro – www.dezalcoolizare.ro – www.dezintoxicare.com – www.dezintoxicare.ro – www.drugshelp.eu – www.medrehab.eu – www.rehabdrugs.eu – www.toxicomani.ro

 

Proprietate intelectuală

Conţinutul website-lui www.socialmed.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate Asociatiei Social Med. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile şi design-ul) conţinute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor şi nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Asociatiei Social Med. Este interzisă modificarea conţinutului acestor pagini, precum şi copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creaţii derivate din orice informaţie său serviciu obţinut de pe sau prin intermediul site-ului.

Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens, fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.

Ne rezervăm dreptul de a suspenda, modifica, adaugă sau şterge în orice moment, porţiuni ale conţinutului site-ului, precum şi de a restricţiona accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conţinut de pe site.

Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteţi contacta la contact (.@.) socialmed.ro.

Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor şi pentru a obţine date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informaţii cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul şi numărul de telefon. Aceste informaţii însă nu vor fi folosite pentru a transmite alte informaţii despre serviciile instituţiei noastre.

 

Răspunderea Utilizatorilor

În calitate de Utilizator al site-ului, sunteţi responsabil în mod exclusiv pentru conţinutul oricărui mesaj şi a informaţiilor transmise prin intermediul site-ului nostru.

Astfel, Dvs. purtaţi răspunderea, sens în care niciun mesaj transmis de dvs. prin intermediul acestui site nu trebuie să violeze vreun drept al vreunei persoane, nu poate conţine materiale defăimătoare, ilegale, abuzive sau obscene sau nu trebuie să constitui o încălcare a secretelor comerciale/de afaceri către o terţă parte sau să desconsidere produsele sau serviciile oricărei terţe părţi.

 

Confidenţialitatea şi securitatea datelor dumneavoastră personale

Asociația Social Med se obligă să asigure confidenţialitatea vizitatorilor site-ului. Nu vor fi transmise către terţi nici un fel de informaţii cu caracter personal, excepţie făcând terţii parteneri care asigură buna funcţionare a acestui site.

Pot fi furnizate către terţe persoane atât informaţii de ordin general, trafic pe site, cât şi alte informaţii statistice, dar care nu conţin date cu caracter personal.

Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informaţii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, şi informaţii despre traficul realizat pe site-ul nostru.

Toate aceste informaţii colectate prin intermediul site-ului de către Asociația Social Med au scopul de a ajuta la îmbunătăţirea serviciilor sale.

În funcţie de numărul de programări neonorate, societatea îşi rezerva dreptul să limiteze accesul la programări al clientului respectiv.

Mai multe detalii despre confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal puteţi găsi în Politica de confidenţialitate şi în Politica de cookie –uri.

 

Sugestii şi reclamaţii

Reclamaţiile sau orice fel de sesizări ori sugestii referitoare la modalitatea de accesare a website-ului www.socialmed.ro sunt luate în considerare numai în baza unei adrese din partea Utilizatorilor, transmisă în format electronic, pe adresa de email contact (.@.) socialmed.ro.

O reclamaţie depusă în mod corespunzător cuprinde datele de identificare ale persoanei (prenume şi nume) precum şi o descriere a problemei ce face obiectul reclamaţiei. Totodată, reclamaţia va trebui să cuprindă datele de contact: locaţia, numărul de telefon, şi adresa de e-mail.

În cazul primirii unei reclamaţii incomplete sau în care sunt necesare elemente suplimentare pentru identificarea dumneavoastră, vă vom contacta ulterior primirii reclamaţiei.